O nás

Pro stavebníky nabízíme a zajišťujeme kompletní služby v realizaci investičních záměrů a vizí. Ve stavebnictví se pohybuji již od roku 2006 a prošel jsem řadou menších i velkých projektů, kde jsem nasbíral dostatek zkušeností pro založení a řízení stavební firmy.

Během mé profesní dráhy se mi potvrdilo, že kvalitně odvedené dílo, odborné řízení stavby a férové jednání vede ke spokojenosti všech účastníků stavby a ke zdárnému dokončení díla. Proto i naše společnost klade důraz na poctivou práci a realizaci s odborným řízením, kdy kvalita provedení je na prvním místě.

Naší hlavní výhodou je, že klientům nabídneme všechny služby spojené s návrhem, projekcí a realizací pod jednou střechou, kdy přebíráme plnou zodpovědnost za celkový průběh přípravy a výstavby záměru. Klientovi odpadá tradiční výmluvy a házení chyby na projektanta nebo zhotovitele a vzniku víceprací.

Ing. Michal Jemelka / jednatel


Jak postupujeme

Architektonická studie

Nejprve zpracujeme architektonickou studii, kde dochází k největší diskusi s investorem.

Kompletní projektová dokumentace

Následně zajistíme kompletní projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Vyjádření dotčených orgánů

Zajišťujeme vyjádření dotčených orgánů a projednání projektu na stavebním úřadě.

Stavební povolení

Z toho máme pokaždé radost.

Realizace díla

Následně přistoupíme k samotné realizaci díla našimi zaměstnanci případně dlouholetými prověřenými dodavateli.


Cíle společnosti

 • Zajistit vysokou kvalitu našich projekčních a stavebních dodávek
 • Budovat důvěru našich zákazníků s dlouhodobou perspektivou
 • Dlouhodobě spolupracovat s prověřenými dodavateli
 • Podporovat místní spolky a organizace
 • Nabídnout zájemcům práci v regionu

Projekce

Zpracování projektové dokumentace pro novostavby, úpravy objektů, adaptace a rekonstrukce pozemních staveb ve všech stupních projektové dokumentace. Veškeré projektové dokumentace jsou zpracovány podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V oblasti projektování a návrhu staveb nabízíme zpracování a zajištění:

Architektonická studie

Návrh studie stavby je předprojektová část dokumentace obsahující tvarové, koncepční, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů mezi klientem a projektantem a ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.

Výstupem jsou dizpozice jednotlivých podlaží, technické pohledy a posouzení umístění objektu na pozemek. Lze doplnit o 3D vizualizaci.

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)

Územní řízení předchází stavebnímu řízení, běžně se stává že se obě řízení spojují do jednoho. V rámci územního řízení se řeší soulad návrhu s územní plánem a jeho podmínkami. V podstatě jde o to, zda daná stavba může být na daném místě umístěna.

Řeší se zde také umístění na technickou infrastrukturu. Následné stavební řízení je vždy již méně problematické, jelikož se stavební úřad zaměřuje spíše na samotné technické řešení stavby a soulad s platnými normami a obecnými požadavky na výstavbu.

Dokumentace pro územní a stavební řízení obsahuje:

 • PRŮVODNÍ A TECHNICKOU ZPRÁVU
 • STAVEBNÍ VÝKRESY
 • SITUAČNÍ VÝKRESY STAVBY
 • PŘÍPOJKY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
 • STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (statika)
 • POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ STAVBY
 • TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVBY – SCHÉMA (vodovod, kanalizace, vytápění, silnoproud, hromosvod)
 • PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Inženýrská činnost

Na základě jednání s dotčenými orgány státní a veřejné správy a s ostatními účastníky správního řízení, v součinnosti se správci veřejných sítí, zajistíme:

 • Předběžné souhlasy s investičním záměrem – připravovanou stavbou
 • Vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • Vydání stavebního povolení
 • Kolaudaci dokončené stavby

Dále v rámci projekční činnosti zajištujeme pasporty staveb, dokumentaci bouracích prací, zasíťování a přípravu území pro výstavbu RD.


Realizace

Stavební firma IMJ stavby s.r.o. zajišťuje komplexní stavební činnost u novostaveb, rekonstrukcí a stavebních úprav objektů pro bydlení, podnikání a obchod pro soukromé investory a veřejné subjekty.

Generální a dílčí dodávky staveb

Rodinné domy na klíč

Stavby občanské vybavenosti

Stavby pro administrativu a obchod

Rekonstrukce

Demolice objektů


Reference

Kariéra

Hledáme:

Stavbyvedoucí

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, vhodné i pro absolventa
 • Časovou flexibilitu
 • odpovědnost, důslednost a aktivní přístup
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B podmínkou
 • komunikační a řídící schopnost

Nabízíme:

 • Práce v mladém a příjemném kolektivu
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek na obědy
 • Odpovídající platové ohodnocení
 • Příspěvek na autorizaci

Partneři

Finančně a materiálně podporujeme:

SK Radslavice
ZŠ a MŠ Radslavice
Dětský domov Lipník nad Bečvou
Kanoistika Přerov z.s.
DTJ Prostějov

Kontakt

 • Adresa

  Svisle 2198/15, Přerov I-Město, 750 02

IMJ stavby s.r.o.
IČO: 01966146
DIČ: CZ01966146
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74238.
Datová schránka: st87eei